Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Klauzula informacyjna RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Klauzula informacyjna

Niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest BROGAZ s.c. Stanisław i Ewa Brożyńscy z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą (02-235), przy ul. Prostej 19.
 2. Administrator w ustawowym terminie powoła Inspektora ochrony danych osobowych, do czasu jego powołania w razie pytań odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania danych można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: sklep@brogaz.pl z dopiskiem „inspektor ochrony danych osobowych”.
 3. Pani/Pana dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO przetwarzane są zgodnie z prawem wyłącznie w określonych celach i w niezbędnym zakresie.
  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze;
  2. realizacji umów zawartych przez administratora.
  3. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
  4. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. a. prawo dostępu do danych osobowych;
  2. b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
  3. c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
  4. d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. e. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

pixel